سیب سبز

اطلاعات پایه

سیب سبز

  • تولید کننده
  • توزیع کننده

ابزارآلات کشاورزی و باغبانی ، بذور کشت فضای باز و گلخانه ای، کودهای کشاورزی آلی، ارگانیک و شیمیایی، تجهیزات سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی
تهیه و توزیع انواع نشاء های فصلی، طراحی و اجرای گلخانه بصورت پیچ و مهره، طراحی و اجرای سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی، طراحی و اجرای فضای سبز

جاده ماهدشت (جاده محمدشهر)- بین میدان اصلی تره بار و پمپ بنزین- روبروی آهن آلات محمدزاده-فروشگاه سیب سبز

http://www.sibesabzco.com